• به دانشگاه هفت خوش آمدید این دانشگاه جهت تجیهز و قوت ایمانداران ساخته شده و به شما کمک می کند در مسیری که خداوند شما را خوانده است قرار گرفته و برای خدمت به خداوند آماده شوید

  • forum icon
   تالار گفتگو
   تالار تکلیف هفت قدم شفا و آزادی تالار گفتگو
   قابل دسترسی نیست مگر اینکه: آدرس پست الکترونیک شما خالی نباشد